Ô Mai Sấu Xào Gừng
Giá: 14,000 đồng/100 gam
Sản phẩm Ô Mai Sấu Xào Gừng