Ô Mai Mơ Xào Đặc Biệt
Giá: 14,000 đồng/100 gam
Sản phẩm Ô Mai Mơ Xào Đặc Biệt

Thành phần:

                     - Mơ Tươi

                     - Gừng

                     - Đường