Ô Mai Mơ  Dẻo Chua Ngọt Không Hạt
Giá: 30,000 đồng/100 gam
Sản phẩm Ô Mai Mơ Dẻo Chua Ngọt Không Hạt

Một trong những sản phẩm cao cấp, hội tụ tinh hoa của nghề làm ô mai phố Hàng Đường.