Ô Mai Me Xào Ớt
Giá: 12,000 đồng/100 gam
Sản phẩm Ô Mai Me Xào Ớt