Ô Mai Chanh Gừng Chua Ngọt
Giá: 15,000 đồng/100 gam
Sản phẩm Ô Mai Chanh Gừng Chua Ngọt