Mứt Sen
Giá: 16,000 đồng/100 gam
Sản phẩm Mứt Sen

Sản phẩm được đóng theo túi 500gr giá 70.000vnd mỗi túi.