Me Xào Gừng
Giá: 12,000 đồng/100 gam
Sản phẩm Me Xào Gừng