Khế Gừng Giòn Chua Ngọt
Giá: 15,000 đồng/100 gam
Sản phẩm Khế Gừng Giòn Chua Ngọt